The future of waste

Renasci® doet wat geen enkele techniek tot nu kon. Afvalverwerking zonder restafval

Revolutionair in recyclage

Vandaag stort of verbrandt men nog steeds het grootste deel van onze afval.  Dat kan en moet anders!
Niet alleen vanuit ecologisch en economisch perspectief, maar ook de Europese regelgeving dwingt ons daartoe. 

Biochemici, ingenieurs, specialisten in biomassa en investeerders ontwikkelden een unieke technologie. Renasci introduceert Smart Chain Processing. Een revolutionaire methode die afval volledig kan omzetten in energie en grondstoffen zonder restafval.

Ons productieproces wint meer dan 60% van de energie terug en leidt tot meer dan 70% direct bruikbare producten, zoals EN590 diesel en biokool.

De energie die we nodig hebben halen we volledig uit het proces, wat ons energie onafhankelijk maakt.

Dit is een grote stap vooruit naar een circulaire economie.

We zijn volop aan het bouwen!

Begin 2019 is Renasci® begonnen met de bouw van de ' proof of concept'- installatie in Oostende. Einde 2019 start de proefinstallatie op met een capaciteit van 120.000 ton per jaar. 

Ons productieproces wint meer dan 60% van de energie terug en leidt tot meer dan 70%  direct bruikbare producten, zoals EN590 diesel en biokool.

8

Miljard ton industrieel afval per jaar (Wereldwijd)

2

Miljard ton huishoudelijk afval per jaar (Wereldwijd)

+60%

Energie terugwinning met SCP

+70%

Recuperatie van materialen en producten met SCP

0%

Restafval