Smart Chain Processing

Renasci is trots om Smart Chain Processing (SCP) te introduceren, wereldwijd het eerste initiatief dat zich kan aanpassen aan de lokale situatie en de specifieke unieke input- en output-behoefte. Dit innovatieve proces combineert meerdere state-of-the-art afvalverwerkingstechnologieën, wat een maximale terugwinning van producten en energie mogelijk maakt.  

Renasci heeft SCP gepatenteerd als geïntereerde en flexibele oplossing voor afvalverwerking!

Geautomatiseerd proces

Alles in één geïntegreerd proces

De naadloze integratie van verschillende afvalverwerkingstechnologiën onder één dak maakt het mogelijk om complexe afvalstromen te valoriseren, die anders niet economisch zouden zijn om te recycleren. Bovendien wordt het hele proces, inclusief de opzuivering van het afvalwater, energetisch zelfvoorziend dankzij de energieterugwinning uit rest warmte.

 

Afval omzetten naar grondstoffen

Met onze state-of-the-art technieken sorteren en conditioneren we volautomatisch alle materialen die makkelijk gerecycleerd kunnen worden zoals glas, ferro, non-ferro en harde plastics. Smart Chain Processing laat ons echter ook toe om de grote ‘onverwerkbare’ reststroom van biomassa, ‘end of life’ plastics en inerte stoffen, te valoriseren, een stroom die tot nu toe rechtstreeks naar de verbrandingsoven ging. 

 

Van afval naar grondstof

Een revolutionaire methode die afval volledig kan omzetten in energie en grondstoffen zonder restafval.

Milieu

Renasci's Smart Chain Processing promoveert afvalverwerking naar de circulaire economie. Onze behandeling van reststromen, die tot op vandaag verbrand werden, leidt tot maximale terugwinning van hernieuwbare en herbruikbare materialen en energie. De volgende stap is de implementatie van een koolstofcaptatie (CO2). De CO2 in de geleide emissies zal zo selectief gecapteerd en opgeslagen worden voor gebruik door andere processen of industriën. 

Zero waste water

De Renasci fabriek in Oostende is ontworpen om geen afval water te lozen. Dit is mogelijk dankzij de geïntegreerde afvalwater opzuivering, dit is mogelijk dankzij het overschot aan warmte en electriciteit dat het recyclage proces genereert.  

Zero energy

Energie voor de productie halen we uit het recyclageproces zelf, dit maakt het energie-onafhankelijk.