Geautomatiseerde verwerking

Maximaal energie en grondstoffen terugwinnen uit afval, op een energie-onafhankelijke manier. Voor die uitdaging koppelde Renasci bestaande technologieën met zelf ontwikkelde technologieën. Alles in één geïntegreerd proces.

Smart Chain Processing (SCP) is een modulair opgebouwd verwerkingssysteem waarin afval eerst automatisch gescheiden wordt. De gescheiden afvalstromen worden vervolgens door innovatieve technologieën omgezet in energie én bruikbare materialen.

Smart Chain Processing

Alles in één geïntegreerd proces

Smart Chain Processing haalt alles wat waardevol is aan energie en grondstoffen uit afval. Daarvoor koppelen we het sorteerproces aan verschillende units die elk gespecialiseerd zijn in het selecteren en verwerken van een bepaald materiaal. Zo kunnen we maximaal energie en producten terugwinnen. 

Met Smart Chain Processing wordt afval effectief een grondstof.

Met onze slimme technieken sorteren we volautomatisch alle materialen - glas, Ferro, non-ferro en plastics - en conditioneren we die voor hergebruik. Via Smart Chain Processing verwerken we de grote ‘onverwerkbare’ reststroom van biomassa, ‘end of life’ plastics en inerte stoffen, die tot nu toe rechtstreeks naar de verbrandingsoven gaat.

Van afval naar grondstof

Een revolutionaire methode die afval volledig kan omzetten in energie en grondstoffen zonder restafval.

Milieu

Met Smart Chain Processing van Renasci promoveert afvalverwerking naar de circulaire economie. Onze behandeling van reststromen, die tot op vandaag verbrand werden, leidt tot maximale terugwinning van hernieuwbare en herbruikbare materialen en energie.

Zero waste

Smart Chain Processing levert eindproducten op en geen restafval.
Renasci® hergebruikt het proceswater en genereert geen afvalwater

Zero energy

Smart Chain Processing is energie-onafhankelijk. Energie voor de productie halen we uit het verwerkingsproces zelf.