Renasci®

Renasci®, een samentrekking van 'renaissance' en 'science', is een Vlaams initiatief. Het zal jaarlijks 120.000 ton bedrijfs- en voorbehandeld huishoudelijk afval redden van verbranding of dumping. 
Dit gebeurt door een volautomatische sortering en een maximale omzet in grondstoffen of herbruikbare producten.

 

Visie

Het bijdragen aan een circulaire economie in een wereld waar afval zal gezien worden als waardevolle grondstof.

Missie

Het introduceren van een Smart Chain Processing waar het afval gerecycleerd of omgezet wordt in bruikbare producten.

Renasci® biedt een circulaire oplossing voor plastiek en afval die nu al de Europese doelstelling haalt voor 2030 die stelt dat we minstens 70% moeten hergebruiken of recycleren.