Slimme technologie

Het afvalverwerkingssysteem van Renasci is een unieke combinatie van hightech technologie en geschakelde mechanische, thermische en biologische processen. Ons systeem selecteert en verzamelt volautomatisch glas, Ferro, non-ferro, plastics en biomassa uit de afvalstroom. De plastics en de biomassastroom worden verwerkt in nieuwe processen.

Plastics

Plastics scheiden we in recycleerbare en een niet-recycleerbare delen. De niet-recycleerbare delen zetten we met onze gepatenteerde P2F*techniek om in koolwaterstoffen, die we gebruiken voor de productie van diesel en petro-chemicaliën.

Milieu

Biomassa verwerken we in verschillende stappen. In de eerste fase zetten we via hydrothermische conversie (HTC) de biomassa om in biokool. Deze is geschikt voor energieopwekking en voor de productie van syngas, biofuels en chemicaliën. In de tweede fase produceren we via enzymatische hydrolyse en fermentatie bio-ethanol en/of isobutanol. 

De reststromen uit de afvalsortering en de restdelen uit de P2F en HTC zetten we via een fysisch-chemisch proces bij hoge temperatuur om in energie voor intern gebruik. Een deel van de inerte reststroom gebruiken we ten slotte als vulstof voor bouwmaterialen.

Lokaal aanpasbare in- en output

Renasci biedt als eerste initiatief wereldwijd maatwerkoplossingen voor lokale afvalproblemen. De totale verwerkingsinstallatie kunnen we afstemmen op uw lokale situatie.

Input

Jaarlijks zal er 120.000 ton bedrijfs- plastiek- en voorbehandeld huishoudelijk afval volautomatisch gesorteerd en maximaal omgezet in nuttige eindproducten.

Sorteren

Onze "state-of-the-art" sorteerlijn verdeelt het afval in verschillende stromen. Elk materiaal heeft verschillende eigenschappen betreffende magnetisme, massa, vorm, reflectie van infrarood licht et cetera. Die verschillen gebruikt de sorteerinstallatie om de totale stroom in deelstromen te verdelen.

Ferro / non-ferro

De ferrometalen verwijderen we met magneten. De non-ferrometalen halen we met een eddy-current systeem uit de totale stroom.

Plastics

De plastics verdelen we in een recycleerbare en niet-recycleerbare stroom. De recycleerbare stroom delen maken we schoon en conditioneren we voor hergebruik.
De niet-recycleerbare stromen zetten we om in grondstoffen voor diesel en petrochemie.

Organische materialen

De organische delen (inclusief papier & karton) verdelen we in een recyclebare en niet-recycleerbare stroom.

De recycleerbare stroom maken we schoon en conditioneren we voor hergebruik. De niet-recycleerbare stroom zetten we om in biokool via hydrothermische carbonisatie (HTC). Deze biokoolpellets hebben dezelfde calorische waarde als natuurlijke steenkool.

In de tweede fase gebruiken we die materialen om via enzymatische hydrolyse en fermentatie tweede generatie bio-ethanol, bio-isobutanol en GTBE te produceren. Met het residu van dit proces kunnen we dan alsnog, via HTC, biokool maken.

Inerte materialen

Inerte materialen, sorteerresten en bijproducten van de verschillende processen zetten we door fysisch-chemische katalyse om in energie en vulmateriaal voor bouwmaterialen. Die energie gebruiken we om de installatie van stroom te voorzien.