Slimme technologie

Het vernieuwende aan het concept is de unieke combinatie van bestaande hoogtechnologische mechanische, thermische en chemische processen die reeds bewezen zijn op industriële schaal. 

Plastics

De sorteerinstallatie scheidt de recycleerbare en de niet-recycleerbare kunststoffen. De niet-recycleerbare kunststoffen worden chemisch omgezet naar koolwaterstoffen in de P2C installatie. De recycleerbare stoffen worden terug verkocht. 

Het chemisch conversie proces maakt het mogelijk om zelf te kiezen wat het eindproduct zal zijn: diesel, kerosine, petrol of nafta (de grondstof van nieuw plastiek). Het voornaamste bijproduct van dit proces wordt gebruikt als brandstof om elektriciteit op te wekken voor de fabriek.  

Flagship Plant

Renasci's Smart Chain Processing fabriek wordt gebouwd in Oostende, België. Deze flagship plant combineert bestaande technologieën in een innovatieve configuratie die zowel RDF als gemengd plastiek afval kan verwerken. De bouw van de installatie in Oostende is gestart in Q1 2019 en we verwachten volledig operationeel te zijn in Q3 2020 met een capaciteit van 120.000 ton per jaar!

In de volgende fase, willen we het Smart Chain Processing (SCP) concept implementeren op nieuwe locaties door samen te werken met lokale partners. De flexibiliteit van SCP laat ons toe om een antwoord te bieden op de lokale afval problematiek zoals huishoudelijk afval, bepaalde soorten medisch afval, textiel, rubber, sludge etc...

Lokaal aanpasbare in- en output

Renasci biedt een oplossing op maat voor lokale afvalproblemen met de hoogste toegevoegde waarde.

Input

Jaarlijks gaat er 102.000 ton RDF (refuse derived fuel) afval en 18.000 ton gemengd plastiek afval verwerkt worden in het proces.

Sorteerlijn

Onze "state-of-the-art" sorteerlijn scheidt de recycleerbare en de niet-recycleerbare afvalstroom. Elke stroom wordt gesorteerd op basis van magnetisme, massa, dichtheid en grootte.  

 

Ferro / non-ferro

De ferro- en non-ferro metalen worden uit de afvalstroom gehaald. 

Plastics

De kunststoffen worden gesorteerd in een recycleerbare en niet-recycleerbare stroom. De niet-recycleerbare stroom wordt chemisch behandeld in de P2C en omgezet in koolwaterstoffen. De recycleerbare stroom wordt opgewaardeerd en verkocht op de markt.

 

Organische materialen

De recycleerbare stroom wordt op de markt verkocht voor hergebruik. De niet-recycleerbare organische fractie wordt verwerkt in de hydrothermische omzetting (HTC) in koolstofpellets. De behandeling wordt erkend om afval om te zetten in een product. 

Door de hoge calorische waarde komt het product in aanmerking als brandstofvervanger voor fossiele brandstoffen. Met een calorische waarde van 20 tot 24 MJ/KG is het product te vergelijken met bruine kool.  Het bijproduct van het proces kan gebruikt worden als meststof (bodemverbeteraar). 

Inerte materialen

De rest van de afgescheiden restfractie wordt gebruikt als input in een fysisch-chemisch en katalytisch omzettingsproces. De input wordt volledig omgezet in energie en inert materiaal. De energie wordt intern gebruikt in het proces en het inert materiaal wordt verkocht als vulmateriaal voor in bouwmaterialen.