FEITEN

2019

Afvalverwerking is 'global business'  en stijging van onze welvaart betekent toename van afval en daarmee afvalproductie. Anno 2016 werd wereldwijd 2 miljard ton huishoudelijk afval per jaar geproduceerd. Samen met het industrieel afval gaat het om liefst 7 tot 10 miljard ton.

Het grootste deel van ons afval dumpen we op stortplaatsen (landfills). Alleen in Noordwest-Europa, in Noord-Amerika en Zuidoost-Azië pakt men afvalverwerking enigszins verantwoordelijk en duurzaam aan. Gemakkelijk herkenbare materialen, zoals metalen en plastics, worden daar gescheiden, hergebruikt of gerecycled.

Daarnaast doet men een beroep op consumenten om papier, glas en plastic gescheiden aan te leveren. Slechts een klein deel van de totale afvalstroom wint men terug voor hergebruik. Consumenten zien de gevolgen daarvan terug in voortdurend stijgende kosten voor afvalverwerking en het milieu loopt schade op door de verbranding van de grote onverwerkbare reststroom.

 

Share on: