QHSE manager 1

Als QHSE Manager (m/v) beheer je niet alleen de vier luiken: kwaliteit, preventie, veiligheid en milieu, maar neem je deel aan het dagelijks bestuur van de site : je bent een volwaardig lid van de Operationele Staff.

Functie

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van het QHSE beleid. Je zorgt er voor dat deze systemen leiden tot concreet QHSE-bewust gedrag bij alle collega’s binnen het bedrijf.
 • Je bouwt, coördineert en volgt van A tot Z  het QHSE-beleid op als opstap naar een mogelijke  ISO 9001 en ISO 14001 certificatie. Hiertoe schrijf je de nodige procedures en instructies en voer je interne audits uit
 • Je biedt ondersteuning naar externe audits toe, uitwerken aanpak m.b.t. veiligheid, milieu & hygiëne, opvolgen keuringen qua milieu en vergunningen.
 • Je streeft naar een continue verbetering van de QHSE-processen en bij uitbreiding van de volledige operations en eens volledig uitgewerkt zijn, zie je toe op een correcte uitwerking en stuur je bij waar nodig.
 • Je coacht en inspireert het team en creëert een cultuur die het belang van kwaliteit, hygiëne, veiligheid en milieubewust handelen uitdraagt in de hele organisatie. Je zorgt in dat kader voor de nodige opleidingen en een aanbod aan handige ondersteunende tools.
 • Je fungeert als centrale contactpersoon voor QHSE aangelegenheden (toezicht omgeving, vergunningverlenende overheid,  milieu-adviesbureau, externe audits, brandverzekering, sociale inspectie FOD WASO, EDPBW, EDTC, …
 • Je verzorgt de nodige wettelijke aangiftes met betrekking tot milieu, veiligheid en kwaliteit
 • Je zorgt voor de nodige milieu-gerelateerde vergunningen en volgt de correcte naleving van de vergunningsvoorwaarden op.
 • Je voert regelmatige controles uit op de werkvloer, inventariseert en evalueert de milieusituatie. Je adviseert hiertoe de directie en helpt de gestelde doelen te realiseren.
 • Je ondersteunt en geeft de organisatie advies betreffende de aankoop van arbeidsmiddelen, chemische agentia, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. en dit conform de bepalingen van de wet welzijn
 • Je neemt het initiatief en coördineert de opmaak van de risico analyses in het kader van de brandveiligheid, arbeidsveiligheid, etc. en dit  conform de  bepalingen van de wet welzijn 

Dit bericht delen:

Vaardigheden

Je Profiel

 • Je bent gepassioneerd door recyclage en nieuwe technologieën. Je hebt een hoger technisch vorming, een diploma Preventieadviseur of attest Milieucoördinator is een groot pluspunt.
 • Je kunt terugvallen op degelijke, relevante werkervaring die je zo in staat stelt het QHSE beleid op te zetten.
 • Je bent flexibel ingesteld naar taken en uurrooster toe en houdt van het ‘geven & nemen’ principe.
 • Kennis en ervaring in de sector van hernieuwbare energie, ecologie, recyclage, … is een grote troef.
 • Zorgzaamheid en duurzaamheid staan centraal in jouw aanpak en je inspireert ook anderen om deze waarden te hanteren in de dagelijkse uitoefening van hun functie, en bij hun omgang met anderen.
 • Je spreekt uiteraard zeer goed Nederlands, andere talen zijn mooi meegenomen.

Jobgerelateerde competenties

 • De strategie, het plan, de fases en de acties van kwaliteitsopvolging ontwikkelen, uitvoeren en de correcte toepassing ervan controleren  
 • Gevallen van non-conformiteit analyseren en corrigerende acties bepalen en aanbevelen  
 • In samenwerking met het ‘Labo Team’ de kwaliteitsgegevens opvolgen en analyseren. Mogelijke veranderingen en verbeteringen bepalen.
 • Toezien op of uitvoeren van kwaliteitscontroles op inkomende en uitgaande producten tijdens het productieproces
 • Kennis van veiligheid, milieu, hygiëne en kwaliteitsnormen.

Een kwaliteitsaudit, een milieuaudit, ... kunnen uitvoeren  

Solliciteer nu

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: pdf pdfx doc docx ppt pptx mov mp3 rar zip.
Ik ga akkoord met het privacybeleid.

* verplicht in te vullen